റമ്പാൻ പട്ടം

മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ 3 പേർക്ക് റമ്പാൻ സ്ഥാനം നൽകി. 

LEAVE A COMMENT